Nainstalujte si:
       

Překlad mischief


mischief = zlo; neplecha; škoda; spoušť; uličnictví; uličník; darebáctví; rošťáctví; nezbednost; rozbroj; zlá krev; dareba; zlomyslnost; újma; protiprávní stav; rozpustilost; šelmovství; opičina; čtveračení; poškození; darebačení; čtveráctví; štváč
malicious mischief = úmyslné poškození; zlovolná nepravost; svévolné poškození; get up to mischief = tropit neplechu;

Překlad mischief z webu:
Also the mischief seemed to have got into the fire.  Ke všemu postihla smůla i jejich oheň.
Are the goblins at mischief in the woods?  Jsou snad v lesích skřetové za nějakou neplechou?
Both women laughed hysterically at the mischief of the gods.  Obě ženy se hystericky rozesmály nad nevypočitatelností bohů.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormisconduct   miserably   misery   mishandling   misleading   mismatch   misrepresentation   missile