Nainstalujte si:
       

Překlad mirror


mirror = zrcadlo; odrážet; zrcadlit se; zrcadlení; představovat; reprezentovat; odrážet se; zrcadlový; zrcátko; zrcadlit; zpětné zrcátko; sklo zrcadlové
backlight mirror = vnitřní zpětné zrcátko; zadní zrcátko vnitřní;
composite mirror = složené zrcadlo; vícevrstvé zrcadlo;
concave mirror = konkávní zrcadlo; duté zrcadlo;
convex mirror = konvexní zrcadlo; vypuklé zrcadlo; rovinné zrcadlo;

Překlad mirror z webu:
The mirror was flawed.  Ale ty časy už jsou pryč.
In the mirror she saw someone coming on a horse.  Ve zpětném zrcátku spatřila, jak někdo přijíždí na koni.
He offered the mirror and grinned.  Zašklebil se a nabídl mi zrcátko.
Sherman poses before the mirror in the hat.  Už mě vidíš, ano...
She saw him in the mirror then.  Pak ho uviděla v zrcadle.
She laughed, her lovely face a mirror of joy.  Zasmála se a její půvabný obličej zářil štěstím.
The woman on the hill was her mirror image.  Ta žena na kopci byla jejím zrcadlovým obrazem.
A sign tucked into the corner of the mirror read:  Nápis natěsnaný do rohu zrcadla hlásal:

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormischief   misconduct   miserably   misery   mishandling   misleading   mismatch   misrepresentation