Nainstalujte si:
       

Překlad minor


minor = menší; méně důležitý; menšinový (hlas ap.); mollový (hudebně); nezletilec; mladší; minoritní; moll (hud.); podružný; vedlejší předmět (škol.); vedlejší běh (škol.); vedlejší premisa (log.); mollová stupnice (hud.); malý interval (hud.); minorita; půltón
surgery minor = malá chirurgie; malý chirurgický výkon;

Překlad minor z webu:
A minor wizard behind him started to laugh.  Jakýsi nižší mág za ním se začal smát.
It's a minor point.  Je to drobná věc.
There was one minor problem;  Měl jistou obtíž;
We had overlooked one minor detail, however.  Avšak přehlédli jsme jeden menší detail.
Her father's samurai, though a minor one.  Její otec je samuraj, ale malý.
Beside theirs, his suffering was a minor thing.  Vedle jejich je jeho strádání podřadné.
He was too happy to let something this minor annoy him.  Roztáhni je, drahouši.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorminor key   minority   minute   mirror   mischief   misconduct   miserably   misery