Nainstalujte si:
       

Překlad minor key


minor key = mollová tónina; smutně; mollový klíč; méně závažný trestný čin
in a minor key = žalostně;
minority   minute   mirror   mischief   misconduct   miserably   misery   mishandling