Nainstalujte si:
       

Překlad minister


minister = ministr; vyslanec; poskytnout pomoc; být duchovním; pečovat; posloužit; farář; pastor; služebník; duchovní (presbyteriánské / presbyterní církve); ; ministerský; duchovní; kněz; ministryně; pomoci; kazatel; zplnomocněný ministr
cabinet minister = kabinetní ministr; ministr; člen užší vlády; člen vlády; člen kabinetu;
departmental minister = resortní ministr; ministr;
foreign minister = ministr zahraničí; ministr zahraničních věcí;
government minister = vládní ministr;

Překlad minister z webu:
The minister agrees too.  Ministrovi taky.
Ask the minister to muzzle them, sir.  Požádejte ministra, ať je trochu zkrotí, pane.
You'll phone the minister for instructions?  Zavoláš ministrovi, co máme dělat?
I talked to the minister an hour ago.  Před hodinou jsem mluvil s ministrem.
Mordecai wanted to be alone with the minister for business reasons.  Mordecai to chtěl s duchovním projednat sám z čistě obchodních důvodů.
It was just a practical application of what his minister said:  Jen se tak v praxi uplatňovalo to, co řekl jeho duchovní:

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorministerial   minnow   minor   minor key   minority   minute   mirror   mischief