Nainstalujte si:
       

Překlad mining


mining = dolování; rubání; hornický; důlní; hornictví; těžba; dobývání; havířství; horní; těžní; báňský; těžební; těžení; důlní činnost; dobývající; dolující; rubající; báňský průmysl; důlní práce; podzemní práce; minování; podkopávání; těžebný; horničina
coal mining = hornictví uhelné; dobývání uhlí; těžba uhlí; uhelné hornictví;
deep mining = hlubinná těžba; hlubinné dolování;
underground mining = dobývání hlubinné; podzemní dolování; hlubinné dolování;

Překlad mining z webu:
They concerned mining prices.  Všechno se týkalo cen těžby.
We'll see actual spice mining today?  Uvidíme dnes, jak se vlastně koření těží?
A minor loss, a poor colonial library on a mining colony?  Nepatrná ztráta, ubohá koloniální knihovna na důlní kolonii?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorminister   ministerial   minnow   minor   minor key   minority   minute   mirror