Nainstalujte si:
       

Překlad mineral


mineral = minerál; nerost (miner.); ruda; minerální; nerostný (miner.); hornina; rudný; minerální voda; neústrojný; anorganický; minerálka; minerální kyselina
clay mineral = jílovitý minerál; jílový minerál;
dichroic mineral = dvojbarevný minerál; dvojbarevný nerost;
kermes mineral = kartouzský prášek; minerální kermes;

Překlad mineral z webu:
The mineral water was warm and flat.  Minerální voda byla teplá a vyčichlá.
Some phosphorescent mineral that was the one he'd put his money on.  Nějaké fosforeskující minerály na tohle vysvětlení by si vsadil.
He drank off the last of the mineral water.  Dopil zbytek minerální vody.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorminerals   minimalization   minimizing   mining   minister   ministerial   minnow   minor