Nainstalujte si:
       

Překlad miner


miner = horník; havíř; minér; zlatokop; ženista; hornický; zákopník; kystráček; kahan
continuous miner = uhelný kombajn; dobývací stroj;

Překlad miner z webu:
Trace minerals, that's all.  Stopové nerostné prvky, to je vše!
Some phosphorescent mineral that was the one he'd put his money on.  Nějaké fosforeskující minerály na tohle vysvětlení by si vsadil.
For ore or minerals of some kind, possibly.  Snad kvůli nějakým nalezištím rud či nerostů.
He drank off the last of the mineral water.  Dopil zbytek minerální vody.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormineral   minerals   minimalization   minimizing   mining   minister   ministerial   minnow