Nainstalujte si:
       

Překlad minds


minds = mínění; mysli; důlní svítidlo
meeting of minds = naprostá shoda názorů; be in two minds = být nerozhodný;

Překlad minds z webu:
Minds aren't read.  Myšlenky nelze číst.
Everybody minds their own business.  Každý se tam stará jen o svý.
Even feeble minds need a motive.  I slaboduchá mysl musí mít přece nějakej motiv.
It forced human minds to develop.  Donutila člověka, aby se mentálně rozvinul.
I don't know how their minds work, he said.  Nevím, jak funguje jejich mozek, odvětil.
Yet still we try to force our minds to comprehend.  A my se přesto nutíme tyto věci pochopit.
Then he looked at the shapes of the minds in front of him.  Pak se podíval na tvary myslí, které měl před sebou.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorminer   mineral   minerals   minimalization   minimizing   mining   minister   ministerial