Nainstalujte si:
       

Překlad milling


milling = mletí; chaotický; rýhování (mince ap.); vroubkování (mince); mlýnkování; mlecí; strouhání; drcení; valchování; točení; zpracování; frézování; drážkující; drtící; frézující; rýhující; loupání; válcování; jemné mletí; šrotování; frézovací metoda
conventional milling = nesouladné frézování; nesousledné frézování;
dry milling = frézování za sucha; suché mletí;
face milling = čelní frézování; lícní frézování; frézování čelní frézou;

Překlad milling z webu:
Milling around.  Všichni pobíhali.
Yelling, milling in the lobby.  V hale výkřiky a zmatek.
People were milling around the deck.  Lidi se tlačili na palubě.
Those above were milling and cursing, not being able to see ahead.  Nadávali a kleli, protože neviděli dopředu.
The lawn was covered with people milling about.  Trávník nebylo vidět pro množství chodců.
All the horses in the pen were scared and milling around.  Všichni koně ve výběhu byli neklidní a pobíhali kolem dokola.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorminder   minds   miner   mineral   minerals   minimalization   minimizing   mining