Nainstalujte si:
       

Překlad miller


miller = mlynář; frézař; frézka; mlynářský; frézovač; mechovka obecná; sirník nikelnatý
dusty miller = starček (bot.); kohoutek věncový (bot.); rožec plstnatý; umělá muška (ryb.);

Překlad miller z webu:
Miller was tired.  Miller byl unaven.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormilling   minder   minds   miner   mineral   minerals   minimalization   minimizing