Nainstalujte si:
       

Překlad military


military = armáda; vojenský (speciál); armádní; válečný; ozbrojené síly; vojáci; armádní agentura pro standardizaci


Překlad military z webu:
Military training?  Vojenský výcvik?
The military side.  To je vojenská stránka.
He's the military man, we are not.  Jako voják rozhoduje on, ne my.
This is a military decision.  Tohle je vojenské rozhodnutí.
They were of his military service.  Byly z jeho vojenské služby.
And good luck in your military career.  A přeji mnoho štěstí ve vaší vojenské kariéře.
He was on some type of military base.  Byl na nějaké vojenské základně.
It did not look like a very military act.  Nepřipadalo mu to jako zvlášť nebezpečná činnost.
We are not dealing with a police or military force.  Nemáme co dělat s vojskem ani s policií.
I would have to break the first rule of military survival.  Budu muset porušit první sebezáchovné vojenské pravidlo.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormilitary service   milkwort   miller   milling   minder   minds   miner   mineral