Nainstalujte si:
       

Překlad might


might = síla; moc; energie; směl; mohl bych (?, v otázce)
you might = mohl byste; možná, že bys; mohli jste;

Překlad might z webu:
Might as well.  To můžem.
Who might you be?  A vy?
And who might you be?  Kdo jste?
You mean he might be lying?  Myslíš, že lhal?
On fire, as you might say.  Spálené na uhel, dalo by se říct.
Or big secret, as it might be.  Někdo i velké.
They're not as fat as they might be.  Nejsou tak tuční, jak by mohli být.
We were afraid of what the answer might be.  Báli jsme se totiž, jak bude znít odpověď.
There was no way of telling who he might have been;  Nedalo se poznat, který z nich to byl;
A thing like this is outside my tour, you might say.  Mohl byste říct, že na tohle nestačím.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormighty   migration   mileage   military   military service   milkwort   miller   milling