Nainstalujte si:
       

Překlad midnight


midnight = půlnoc; půlnoční; noční; půlnoční lhůta
dark as midnight = hrobová tma;

Překlad midnight z webu:
Midnight it is.  Bude to o půlnoci.
Around midnight our time.  Asi tak o půlnoci našeho času.
And now midnight approached.  A půlnoc se blížila.
I wrote until midnight came.  Psal jsem až do půlnoci.
They are good until midnight tonight.  Platí až do dnešní půlnoci.
I turned the lights off around midnight and locked the doors.  Kolem půlnoci jsem zhasnul a zamkl.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormight   mighty   migration   mileage   military   military service   milkwort   miller