Nainstalujte si:
       

Překlad middle


middle = střední; střed; prostřední; prostředek; složit uprostřed (zvlášť námoř.); přihrát do středu (sport.); polovina; přeložit napůl; umístit do středu; prostřední část; hledat střed; ležící uprostřed; střední věk
about the middle = okolo středu;

Překlad middle z webu:
Middle row is the launch coordinates.  Střední řádek je nasměrování.
The middle cross is empty.  Prostřední kříž je prázdný.
In the middle of the night.  Uprostřed noci.
There is no middle ground.  Nic mezi tím.
He lay in the middle row.  Ležel v prostřední řadě.
He hung up in the middle of a sentence.  Zavěsil uprostřed věty.
Somehow a lawyer's got in the middle of it.  A nějak se do toho namotal advokát.
No need to wake them in the middle of their night.  Je zbytečné budit je vprostřed noci.
The one worn by the figure in the middle was black.  Ten, který stál uprostřed, měl černou sutanu.
We talked about a lot of things in the middle of the night.  Po nocích jsme mluvili o spoustě věcí.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormiddleman   middling   middlings   midnight   might   mighty   migration   mileage