Nainstalujte si:
       

Překlad microscope


microscope = mikroskop; drobnohled (mikroskop); zvětšit; zveličit; pozorovat mikroskopem; mikroskopický; mikroskopovat; mikroskopický
polarization microscope = polarizační mikroskop; polarizační mikroskop;
reading microscope = odečítací mikroskop; čtecí mikroskop;
scanning microscope = rastrovací mikroskop; rozkladový mikroskop; řádkovací elektronový mikroskop;

Překlad microscope z webu:
An electron microscope could outline small structures within the cell.  Elektronový mikroskop odhalí drobné struktury uvnitř buňky.
In principle, the electron microscope was simple enough:  Elektronový mikroskop je v podstatě zcela jednoduchý přístroj.
The stage light on this microscope is on the side here.  Mikroskop má vypínač tady na straně.
He had not used an electron microscope for nearly a year.  S elektronovým mikroskopem nepracoval už přes rok.
No other demonstrable abnormalities at the light microscope level.  Mikroskopicky žádné odchylky od normy.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormicrowave   microwave oven   mid engine   middle   middleman   middling   middlings   midnight