Nainstalujte si:
       

Překlad microphone


microphone = mikrofon; mluvit do mikrofonu; mikrofonový; mikrofonní; mikrofonní zesilovač
cardioid microphone = srdcovitý mikrofon; kardioidní mikrofon;
crystal microphone = piezoelektrický mikrofon; krystalový mikrofon;
directional microphone = kardioidní mikrofon; směrový mikrofon;
lapel microphone = mikrofon do knoflíkové dírky;

Překlad microphone z webu:
The microphone was invisible.  Mikrofon se stal neviditelný.
Larson keyed his microphone one last time.  Larson ještě naposledy zapnul rádio.
The reporter waved a microphone in his face.  Reportér mu strčil před nos mikrofon.
Wegener went inside to get the microphone for his ship's loudhailer.  Wegener zašel dovnitř pro mikrofon ke svému megafonu.
Keith nodded agreement as he thumbed his microphone button.  Keith přikývl na souhlas a stlačil knoflík mikrofonu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormicroscope   microwave   microwave oven   mid engine   middle   middleman   middling   middlings