Nainstalujte si:
       

Překlad microfilm


microfilm = mikrofilm; mikrofilmový; snímač mikrofilmu
passive microfilm = pasívní mikrofilm; pasivní mikrofilm;

Překlad microfilm z webu:
How much is on microfilm?  Kolik věcí je na mikrofilmech?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormicrometer   microphone   microscope   microwave   microwave oven   mid engine   middle   middleman