Nainstalujte si:
       

Překlad method


method = metodičnost; systematičnost; způsob; plán (postupu ap.); klasifikace (bot., zool.); systém; postup; technika; úkol; pořádek; záležitost; nettometoda
absorption method = absorpční metoda; absorpční metoda;
access method = metoda přístupu; přístupová metoda; metoda výběru;
accounting method = účtovací metoda; účetní metoda;
adopted method = použitá metoda; přijatá metoda; jiný způsob; mlýnkování;

Překlad method z webu:
His method is as follows:  Jeho metoda vypadá asi takhle:
A new method was employed.  Vynalezli jsme novou metodu.
Use your own method of teaching him.  Učte ho podle vlastní metody.
It is merely a method by which we can multiply our personalities.  Je to jen prostředek, jak můžeme zmnožit svou osobnost.
We believe the body imposes a method of thought on the brain.  Obáváme se, že tělo si vynucuje na mozku kompromisy myšlení.
I have usually found that there was method in his madness.  Většinou jsem zjistil, že to jeho šílenství je metoda.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormethoxide   meticulous   microfilm   micrometer   microphone   microscope   microwave   microwave oven