Nainstalujte si:
       

Překlad metering


metering = měřicí; počítání; dávkování; měření množství; měření (integrační); měřící; měření spotřeby; odměřování; odměřovací; dávkovací; směrová žíla
call metering = započítání hovoru; počítání hovoru;
method   methoxide   meticulous   microfilm   micrometer   microphone   microscope   microwave