Nainstalujte si:
       

Překlad meter


meter = měřidlo; měřič; počítadlo (spotřeby); hodiny (měřič spotřeby plynu, vody); měřicí přístroj; měřit; odměřovat; počitadlo (spotřeby); elektroměr; počítadlo spotřeby; metrový; měřící přístroj; exposimetr; dozimetr; počítač; odměřit; frankotyp; dávkovat
acceleration meter = měřič zrychlení; akcelerometr;
alpha meter = počítač částic alfa; měřič záření alfa;
batch meter = dávkovací aparát; odměřovací podavač;
consumption meter = měřič spotřeby; zařízení k měření spotřeby; krychlový metr; průtokoměr;

Překlad meter z webu:
The meter was ticking.  A taxametr běžel.
Keep the meter running.  Nechte běžet taxametr.
He turned off the meter and stuffed the money in his shirt pocket.  Vypnul taxametr a nacpal si peníze do kapsy u košile.
Well, he looked like a meter reader.  No, vypadal jako kontrolor elektroměrů.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormetering   method   methoxide   meticulous   microfilm   micrometer   microphone   microscope