Nainstalujte si:
       

Překlad metamorphism


metamorphism = metamorfóza; proměna; přeměna; proměnit
geothermal metamorphism = geotermická metamorfóza; geotermální metamorfóza;
meter   metering   method   methoxide   meticulous   microfilm   micrometer   microphone