Nainstalujte si:
       

Překlad message


message = zpráva (poslaná); poselství; vzkaz; sdělení; poslání; hlášení; hláška; zvěst; hlášení operačního systému; reklama v televizi nebo rozhlase; sdělit; oznámit; oznámení; hlavní téma; ústní vzkaz; sdělování; sdělovací; přehled zpráv
alarm message = výstražná zpráva; hlášení poruchy; poplachové hlášení;
error message = zpráva o chybě; chybové hlášení; chybová zpráva;
fault message = zpráva o poruchách; poruchové hlášení;
following message = následující zpráva; pomocná správa;

Překlad message z webu:
Message begins.  Zpráva začíná:
The message read:  Vzkaz zněl:
The radio message went out:  V rádiu se ozvalo:
I have a message for him.  Mám pro něj zprávu.
He gave me a message for you.  Dal mi pro tebe vzkaz.
He would have had our message by then.  To už musel mít náš vzkaz.
Who told you we had a message for you?  Kdo vám řekl, že tady máte vzkaz?
It's time, she said, and passed the message cylinder to him.  Je čas, řekla a podala mu schránku se zprávami.
There are at least six words of the message which have escaped us;  Uniklo nám nejméně šest slov;
He could see that he was finally getting the message across.  Viděl, že se konečně poselství dostalo tam, kam mělo.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormessenger   metabolism   metal   metallurgy   metamorphism   meter   metering   method