Nainstalujte si:
       

Překlad merits


merits = důvody (pl); skutková podstata; zaslouží si; ostříž (zool.)
judgment on merits = rozsudek meritorní;

Překlad merits z webu:
She merits it.  Zaslouží si to.
But she merits better.  Ale zaslouží si lepší zacházení.
But great talent merits sacrifice.  Ale velký talent si zaslouží určité obětování.
On the contrary she merits great praise for her selfsacrifice.  Naopak, za své sebeobětování si zaslouží mimořádný hold.
This is my duty and merits no reward.  Je to má povinnost a nezaslouží si žádnou odměnu.
She was a very special person and her example merits honor.  Ona byla velice jedinečná osobnost a její příklad si poctu zaslouží.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translator



message   messenger   metabolism   metal   metallurgy   metamorphism   meter   metering