Nainstalujte si:
       

Překlad merit


merit = zásluha; výhodnost; hodnota; výhoda; zasloužit si; zasloužit; vlastnost; podstata věci; cena; skutková podstata; zasloužit si co; podstata; hodnotový; přednost; dobrá vlastnost; cenná vlastnost; vhodná vlastnost; výtečnost; prospěšnost
artistic merit = umělecká hodnota; umělecký dojem; figure of merit = citlivost;

Překlad merit z webu:
Merit meant nothing.  Zásluhy nic neznamenaly.
I merit your trust.  Zasloužím si vaši důvěru.
You don't merit it, yet.  Zatím si ji nezasluhuješ.
She didn't like this man, but there was merit in his observation.  Tenhle muž se jí nelíbil, ale jeho poznámka měla svou cenu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormerits   message   messenger   metabolism   metal   metallurgy   metamorphism   meter