Nainstalujte si:
       

Překlad merchant


merchant = obchodník (velký, se zahraničím ap.); velkoobchodník; obchodní; kupec; velký obchodník; komisionář; obchodnický; kupecký; loďstvo obchodní
coal merchant = uhlíř; obchodník s uhlím;
commission merchant = komisionář; faktor;
export merchant = vývozní obchodní firma; vývozce;
feather merchant = zběh; ulejvák;
import merchant = dovozce na vlastní útratu; dovozce; samostatný dovozce;

Překlad merchant z webu:
The merchant groaned and began to wake.  Kupec zaúpěl a začal se probouzet.
The elderly merchant sighed.  Postarší kupec si povzdechl.
From a filthy merchant moneylender.  U některého z těch špinavých lichvářů, co kupčí s penězi.
In a merchant's shop, the merchant gives you too many coins in change.  V kupeckém krámě vám obchodník vrátí víc peněz.
He owns a huge fleet of merchant vessels.  Patří mu obrovská flota obchodních korábů.
Two days on a good lease, the merchant said.  Dva dny, vynikající podmínky, vybízel ho obchodník.
You stop trying to own your own uneconomic merchant fleets.  Přestaňte se snažit zůstávat vlastníky svého obchodního loďstva.
Rumor says his whole nation's made up of filthy merchant pirates.  V jeho zemi jsou prý jenom ničemní piráti a kupčíci.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormercury   mercy   merge   merging   meridian   merit   merits   message