Nainstalujte si:
       

Překlad mentioned


mentioned = zmíněný; zmínil se o (6. p.); zmíněn; vzpomínaný; dotyčný; uvedený; zmiňování se o (6. p.)
above mentioned = výše uvedený; shora uvedený;

Překlad mentioned z webu:
You mentioned it.  Zmiňoval jste se o tom.
Claudia never mentioned it.  Překvapilo ho to.
Mark had not mentioned the note.  Mark se o dopise nezmínil.
No one had ever mentioned it!  Nikdo se o tom nikdy nezmínil!
The house painting was not mentioned over supper.  O natírání domu se u večeře nikdo nezmínil.
It's been bothering me ever since you mentioned autopsies.  Trápí mě to od chvíle, co ses zmínil o pitvě.
Three hours in the car, and he never mentioned his mother.  Za celé tři hodiny v autě ani jednou nepromluvil o mámě.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormercaptan   merchandise   merchant   mercury   mercy   merge   merging   meridian