Nainstalujte si:
       

Překlad mention


mention = zmínka; zmínit se o (6. p.); uvést (ve výčtu ap.); říct (uvést ve výčtu ap.); jmenovat (vzpomenout ve výčtu ap.); zmínit; připomenout; připomínka; zmínit se; vzpomenout si; uvádět; uvádět se; být uveden; vzpomenout; zmiňovat se o (6. p.); připomenutí
don't mention = nepřipomínat (4. p.); neuvádím; nezmiňujte se;
honorable mention = čestné uznání; čestná zmínka;
honourable mention = čestné uznání; čestná zmínka; pochvalné uznání; pochvala; not to mention = nezmiňovat se;

Překlad mention z webu:
Mention it, don't insist.  Zmiň se o tom, ale netrvej na tom.
Don't mention it.  Není zač.
Didn't he mention it?  Nic vám neřekl?
Then why'd you mention it?  Tak proč o tom mluvíte?
The story did not mention me.  O mně nebyla v článku ani zmínka.
Why on earth didn't you mention it before?  Proč jste to propánakrále neřekl dřív?
But why the hurry not to mention the secrecy?  Ale nač všechen ten spěch nemluvě ani o tom tajnůstkářství kolem?
I was told, told, sir, not to mention any names.  Dostal jsem příkaz, příkaz, pane, abych neuváděl žádná jména.
You were dead at the time, so don't mention it.  Tehdy jsi byl mrtev, tak o tom nemluv.
Molly brought it in the mail and did not mention it.  Molly ho přinesla v poště, aniž by se o něm nějak zmínila.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormentioned   mercaptan   merchandise   merchant   mercury   mercy   merge   merging