Nainstalujte si:
       

Překlad mental


mental = duševní; mentální; duchovní; nehmotný; vnitřní; prováděný zpaměti; potrhlý; přihlouplý; tichý; chorobomyslný; psychický; bláznivý; psychiatrický; duševně nemocný; praštěný; přitroublý; natvrdlý; nadaný okultními schopnostmi; cvok; blázen; duševně chorý
go mental = zkolabovat; zcvoknout se;

Překlad mental z webu:
Mental cruelty.  Mentální krutost.
The mental gaps terrified him.  Mezery ve vědomí ho děsily.
A brief mental vacuum.  Krátké mentální vakuum.
He made a mental note.  V duchu si učinil poznámku.
A carnival m dark mental browns.  Karneval uprostřed duševních kiksů.
This wasn't someone of dubious mental state.  To nemohl udělat nikdo, kdo by trpěl duševní nemocí.
At this moment she was a mental walkingwounded case.  V tomto okamžiku se pohybovala jako náměsíčná.
He felt only a slight embarrassment at his mental blackout.  Jen docela málo ho zaráželo chvilkové selhání vlastního úsudku.
He glanced at his watch, and did a quick mental calculation.  Pohlédl na hodinky a v duchu rychle počítal.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormention   mentioned   mercaptan   merchandise   merchant   mercury   mercy   merge