Nainstalujte si:
       

Překlad memory


memory = paměť; vzpomínka; památka; paměťový; stopa (čeho); světlá památka; pamětový; přístup do paměti
addressed memory = adresovaná paměť; plnoadresovaná paměť; paměť s výběrem podle adresy;
auxiliary memory = záložní paměť; pomocná paměť;
availability memory = disponibilní paměť; použitelná paměť;
available memory = využitelná pamět; volná paměť;

Překlad memory z webu:
Memory is about to begin.  Za okamžik se ti vrátí paměť.
The memory was this:  Mé vzpomínky byly tyto:
That awful memory of woman!  Ta příšerná ženská paměť!
Bit of a memory jogger.  Těžko si nevšimnout.
All at once his memory flooded back.  Okamžitě se mu vrátila paměť.
Or is it only the memory that is real?  Nebo jsou skutečné jen vzpomínky?
Through the waves of skull pain, memory finally returned.  Mezi vlnami hlavobolu se vrátila i paměť.
I am also sending you a petabyte memory tablet.  Pošlu ti současně petabytový kompakt.
It was not a good voice for a memory to have.  Nebyl to vůbec hlas, který by se jeho paměti líbil.
I've said a prayer and burnt incense to his memory daily.  Každý den jsem se za něj pomodlila a zapálila na jeho památku kadidlo.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormemory access   mental   mention   mentioned   mercaptan   merchandise   merchant   mercury