Nainstalujte si:
       

Překlad membership


membership = členství; členstvo; členové; členský; účast společníka; personální složení orgánu; členská základna; personální složení; příslušnost; členské poplatky
resign the membership = zříct se členství;

Překlad membership z webu:
Membership has its privileges.  To má své výhody.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormembrane   memory   memory access   mental   mention   mentioned   mercaptan   merchandise