Nainstalujte si:
       

Překlad member


member = člen (sady); větný člen; úd; členský; orgán (stroje); pohlavní úd; článek (archit.); příslušník; končetina; poslanec; součást; strana rovnice; prut nosníku; dílec; strana (rovnice); stavební prvek; stavební dílec; prvek; členka; konstrukční prvek
alternate member = náhradník; náhradní člen;
alternative member = alternativní člen; náhradník;
box member = skříňový nosník; plechový profil;
box-section member = skříňový nosník; plechový profil;
charter member = zakladatel organizace; traverza;

Překlad member z webu:
Each crew member got full information.  Každý člen posádky dostal úplné informace.
Embry was a member of our church.  Nedokázal jsem si před?
I'll be a voting member easy.  Myslím, že se snadno stanu hlasujícím členem.
How do you like being a member of a jed's bodyguard?  Jaké to je, být členem osobní gardy?
Avery thanked him and introduced the newest member of .  Avery mu poděkoval a představil mu nejnovějšího člena firmy.
I perceive that you are not yourself a member of the family.  Jak vidím, vy sám nejste členem rodiny.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormembers   membership   membrane   memory   memory access   mental   mention   mentioned