Nainstalujte si:
       

Překlad melting


melting = tavení; tavící; tání; tající; dojemný; konejšivý; roztavení; tažení; rozcitlivělý; sentimentální; uklidňující; tavenina; přetavování; mající pláč na krajíčku; dojímající; rozpouštějící se; rozpuštění; tavný; odtahování; odtávání; tavírenský; rozpouštění
arc melting = obloukové tavení; tavení obloukem;
edge melting = zapalování; otavování;
electron-beam melting = elektronové tavení; tavení elektronovým svazkem;
vacuum melting = vakuové tavení; tavení ve vakuu;
zonal melting = pásmová tavba;

Překlad melting z webu:
Melting ice was everywhere.  Všude byl tající led.
This melting pot never melted very much.  Tenhle tavicí tyglík nikdy moc netavil.
It was melting fast.  Rychle tál.
The snow was melting fast;  Sníh rychle tál.
The staff flared for a moment, melting the clouds.  Hůl zableskla a mraky zmizely.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormember   members   membership   membrane   memory   memory access   mental   mention