Nainstalujte si:
       

Překlad meets


meets = setkává se; setká se s (7. p.); potká (7. p.); potkává se s (7. p.); miliony


Překlad meets z webu:
Where body meets mind.  Kde se tělo stýká s duší.
The mind orders itself and meets resistance.  Hlava poručí sobě a narazí na odpor.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormelon   melting   member   members   membership   membrane   memory   memory access