Nainstalujte si:
       

Překlad meeting


meeting = setkání; schůzka; mítink; shromáždění; schůze; vyhovění; dostaveníčko; zápas; utkání; soutok; rozcestí; sedění; sraz; zasedání; porada; tábor lidu; setkávání vozidel; slet ptáků; setkávací; čekající; sbíhající se; scházející se; slézající se; beseda
annual meeting = valná hromada; výroční schůze; výroční shromáždění; výroční zasedání; každoroční setkání;
board meeting = schůze správní rady; zasedání správní rady; setkání rady;
cabinet meeting = zasedání vlády; setkání vlády; schůze výboru;

Překlad meeting z webu:
Meeting adjourned?  Schůze odročena?
The meeting was over.  Schůzka skončila.
But the meeting place is secret.  Jenže místo schůzky je tajný.
How did your meeting go?  Jak dopadla schůzka?
It was obvious this meeting was over.  Budu o tom přemýšlet.
I was chairman of the meeting ...  Byl jsem předse­dou schůze...
I think we should close this meeting for now.  Myslim, že je čas ukončit naši schůzku.
I mean, he couldn't be planning on meeting anyone.  Stejně se s nikým nechtěl potkat.
Can you at least tell me why we're meeting here?  Můžeš mi aspoň vysvětlit, proč se to koná zrovna tady?
Now how the hell do we find out the meeting place?  Tak jak k čertu vůbec zjistíme místo schůzky?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormeeting beam   meets   melon   melting   member   members   membership   membrane