Nainstalujte si:
       

Překlad meeting beam


meeting beam = tlumené světlo; potkávací světlo; tlumené světlo
headlamp with main and meeting beam = světlomet s dálkovým a tlumeným světlem;
meets   melon   melting   member   members   membership   membrane   memory