Nainstalujte si:
       

Překlad media


media = reklamní prostředek; platební prostředek; médiový; komunikace; multimediální centrála
advertising media = reklamní média; reklamní prostředky;
input media = vstupní média; vstupní nosiče;
news media = sdělovací prostředky; zpravodajská média; class of media = druh reklamních prostředků;

Překlad media z webu:
Mass media swamps diversity.  Masmedia likvidují různorodost.
You've got media on the brain.  Ta média vám lezou na mozek.
With the tray of media was a batch of sterile swabs.  Na podnosu s kultivačními půdami ležela též sada sterilních tampónů.
Chant, whose death had been media fodder for the past several days.  Chanta, jehož smrt byla v uplynulých několika dnech trhákem masmédií.
As he's someone who ordinarily shuns major media coverage.  Je to někdo, koho už dlouho toužím poznat.
If it's not too late, try for a media blackout.  Jestli už není pozdě, pokuste se vyloučit masmédia.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormedicine   medium   meeting   meeting beam   meets   melon   melting   member