Nainstalujte si:
       

Překlad medal


medal = medaile; vyznamenání; vyznamenat; dekorovat; medailový; metál; medailon
bronze medal = bronzová medaile; bronz;

Překlad medal z webu:
He touched a medal hanging from a chain about his neck.  Pak zvedl ruku k medaili, která mu visela na řetízku na krku.
We gave you a medal and even made you a captain.  Dostal jste od nás medaili a dokonce jsme vás povýšili na kapitána.
And he'd won a gold medal for designing spacestations.  A to získal zlatou medaili za návrh kosmické stanice.
What can we give him a medal for?  Za co mu můžeme dát metál?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormedia   medicine   medium   meeting   meeting beam   meets   melon   melting