Nainstalujte si:
       

Překlad mechanism


mechanism = mechanismus; ústrojí; zařízení; mechanizmus; mechanické působení; mechanická činnost; přístroj; mechanik
access mechanism = vystavovací mechanismus; vystavovací mechanizmus;
actuator mechanism = akční mechanizmus; hnací mechanizmus; pohon (regulačního prvku); hnací mechanismus;
adjusting mechanism = seřizovací mechanizmus; seřizovací mechanismus; pohon;

Překlad mechanism z webu:
The mechanism moved smoothly.  Mechanismus pracoval velice hladce.
Is this the mechanism by which we are supposed.  Tak tohle je ten mechanismus, kterým se máme snést do nížin?
Simony thoughtfully prodded the mechanism with his sword.  Svatkup zamyšleně strčil do zařízení špičkou meče.
Except that there had been no mechanism there just another door.  Až na to, že tam nebyl žádný mechanismus jen další dveře.
I know nothing at all about the mechanism of their ship.  O systému jejich lodi nic nevím.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormedal   media   medicine   medium   meeting   meeting beam   meets   melon