Nainstalujte si:
       

Překlad mechanics


mechanics = mechanismus; mechanika; mechanizace
driving mechanics = jízdní mechanika; mechanika jízdy;
fluid mechanics = mechanika proudění; kapalinová mechanika;
fracture mechanics = lomová mechanika; mechanika lomu; mechanika trhlin;
precision mechanics = mechanika jemná; jemná mechanika;

Překlad mechanics z webu:
I don't understand the mechanics of it.  Já ale mechanice pneumatu nerozumím.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormechanism   medal   media   medicine   medium   meeting   meeting beam   meets