Nainstalujte si:
       

Překlad mechanical


mechanical = mechanický; strojový; automatický; bezděčný; bezmyšlenkovitý; mechanismus; strojní; řemeslnický; řemeslný; samočinný; mechanický akční člen


Překlad mechanical z webu:
Something mechanical was in agony.  Něco mechanického bylo v agónii.
Had the mechanical brain failed us?  Cožpak mechanický mozek zklamal?
He gave a mechanical bow.  Mechanicky se uklonil.
And you think the mechanical brain has reasoned that out?  A ty si myslíš, že si to mechanický mozek uvědomil?
One of them is a mechanical brain.  Jednou z nich je mechanický mozek.
He waited for power from the next mechanical exhalation.  Vyčkal na sílu z dalšího mechanického dechu.
The last item on the desktop was a mechanical contrivance.  Poslední předmět na stolní desce je mechanická hračička.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormechanical actuator   mechanics   mechanism   medal   media   medicine   medium   meeting