Nainstalujte si:
       

Překlad measuring instrument


measuring instrument = měřicí přístroj; měřidlo; měřič; měřicí metoda
electronic measuring instrument = elektronický měřicí přístroj; elektronický měřící přístroj; fuel consumption measuring instrument = měřič spotřeby paliva;
mechanic   mechanical   mechanical actuator   mechanics   mechanism   medal   media   medicine