Nainstalujte si:
       

Překlad measures


measures = souvrství; formace; obchodní ochranná opatření
adopt measures = podniknout kroky; učinit opatření;
appropriate measures = patřičná opatření; vhodná opatření; náležitá opatření;
coal measures = kamenouhelné souvrství; svrchnokarbonské uloženiny;
coercive measures = donucovací prostředky;

Překlad measures z webu:
Dire measures are in the works.  Připravují se zoufalá opatření.
Comrades, these measures have been carefully thought out.  Soudruzi, tato opatření byla důkladně promyšlena.
I decide the punitive measures here.  O trestných opatřeních tady rozhoduji já.
How much you put down measures the value of your tender.  Kolik můžeš dát jako zálohu ukáže, nakolik tvoje nabídka platí.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormeasuring   measuring device   measuring instrument   mechanic   mechanical