Nainstalujte si:
       

Překlad measurement


measurement = měření; míra; rozměr; velikost; výměra; míry; měřítko; systém měření; vyměřování; měřící; naměřená hodnota; zaměřování; opatření; vyměření; rozměry; četnost měření
capacitance measurement = kapacitní měření; měření kapacity;
distance measurement = měření délky; měření vzdálenosti;
dwell-angle measurement = měření úhlu uzavření kontaktů rozdělovače; měření úhlu sepnutí kontaktů zapalování; měření škodlivin;

Překlad measurement z webu:
Crawford performed a measurement on his cold scales.  Crawford zachoval klid.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormeasurements   measures   measuring   measuring device   measuring instrument