Nainstalujte si:
       

Překlad measure


measure = míra; měřit; opatření; rozsah; změřit; takt; měřicí; umírněnost; ocenit; odhadnout; posoudit; měřítko; výměr; rytmus; tanec (zvláště pomalý, zast.); krok (opatření); měřice; dělitel (společný, mat.); metrum; vzít míru; měřidlo; určitá míra; hranice; mez
adopt measure = schválit opatření; přijmout opatření;
beyond measure = nadmíru; bezměrný;
centesimal measure = setinné dělení; dělení na grady;
cubic measure = prostorová míra; krychlová míra; kubická míra;
full measure = per extensum; dobrá míra;

Překlad measure z webu:
Measure twice, cut once, wise man put it.  Dvakrát měř, jednou řež, jak moudrý říká.
It takes a measure of doing.  Chce to určitou sebekázeň v jednání.
Masking pain is the measure of a man.  Přemáháním bolesti se měří ve­likost muže.
I have to know the measure of these two.  Musím znát, co jsou tihle dva zač.
I felt compelled to cause some measure of trouble.  Měl jsem nutkání trochu jí to zkomplikovat.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormeasurement   measurements   measures   measuring   measuring device   measuring instrument   mechanic   mechanical