Nainstalujte si:
       

Překlad meantime


meantime = mezitím; interval (mezičas); zatím; mezidobí; mezičas; mezitím
in the meantime = mezitím;

Překlad meantime z webu:
In the meantime you try to protect your family as best you can.  Zatím jste se snažil ochránit svou rodinu, jak jen to šlo.
But in the meantime we are famished with hunger.  Ale prozatím jsme hrozně vyhladovělí!

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormeasure   measurement   measurements   measures   measuring   measuring device   measuring instrument   mechanic