Nainstalujte si:
       

Překlad meaning


meaning = význam; úmysl; znamenající; významný; smysl; mínění; výmluvný; smýšlení; smysluplný
concept meaning = obsah pojmu; intenze pojmu;
denotative meaning = konvenční význam; denotativní význam;
double meaning = dvojí význam; dvojsmysl;
figurative meaning = figurativní význam; obrazový význam;
grammatical meaning = mluvnický význam;

Překlad meaning z webu:
Meaning what?  A to znamená?
The meaning was clear:  Význam byl jasný:
I've been meaning to ask.  Už chvíli se na to chci zeptat.
What is the meaning of this?  Co to má znamenat?
What can be the meaning of this?  Co má tohle znamenat?
I did not understand the meaning of these words.  Nechápal jsem význam těchto slov.
I may make a mistake, not meaning to.  Mohu se nechtě dopustit nějaké chyby.
People will start saying ‘What is the meaning of this?  Lidé by začali vykřikovat věci jako ,Co má tohle znamenat?
A new era requires clear thinking about the meaning of honor.  Nová epocha si žádá přehodnocení pojmu cti.
I expect to recoup a thousandfold, he had said, meaning it.  Očekávám, že to tak bude, prohlásil a myslel to vážně.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormeans   meantime   measure   measurement   measurements   measures   measuring   measuring device