Nainstalujte si:
       

Překlad meadow


meadow = louka; luční; zelena plocha; trávník; tužebník jilmový
alluvial meadow = aluviální louka; zaplavovaná louka; nivní louka;
artificial meadow = umělá louka; pěstovaná louka;
floodplain meadow = aluviální louka; zaplavovaná louka; nivní louka;
salt meadow = slaná louka; slanisko; dosévaná louka;

Překlad meadow z webu:
She had led across a meadow to a treeshaded brook.  Vedla ho přes louku k potůčku lemovanému stromy.
The tents of the priests were spread in a meadow in an orderly circle.  Stany mnichů byly rozestavěny na louce v pravidelném kruhu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormeaning   means   meantime   measure   measurement   measurements   measures   measuring