Nainstalujte si:
       

Překlad me to


me to = mne k; abych já; louka


Překlad me to z webu:
Take me to him!  Odveď mě k němu!
He invited me to .  Vyzval mě, abych...
Will you take me to it?  Zavedete mě tam?
What do you want me to say?  Co ti mám říct?
What is it you want me to do?  Co ode mne budete chtít?
Do you know where you're telling me to go?  Víte, kam jedeme?
This paralysis lasted just long enough for me to reach him.  Kdo by nebyl vykulený?
I can't do what you want to pay me to do.  Nemohu dělat to, za co mě platíte.
A piece of paper that perhaps you would like me to pick up for you?  Třeba sebrat kus papíru?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormeadow   meaning   means   meantime   measure   measurement   measurements   measures