Nainstalujte si:
       

Překlad may you


may you = smíš; smíte; kéž jsi šťasten!
so may you = ty také; vy také;

Překlad may you z webu:
May you sleep well.  A teď se dobře vyspi.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorme to   meadow   meaning   means   meantime   measure   measurement   measurements